• Tiếng Việt
 • English
 • Tổ chức Hội nghị người lao động năm 2017

  20/11/2017

  Thực hiện nội dung Chỉ thị liên tịch số 832/CTLT-CĐTCT ngày 09/03/2017 của Tổng công ty và Công đoàn Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị người lao động  năm 2017 tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Được sự thống nhất giữa ban giám đốc và ban chấp hành công đoàn cơ sở Cảng hàng không Liên Khương, ngày 04/04/2017, Ban giám đốc, công đoàn cơ sở Cảng hàng không Liên Khương cùng tổ chức Hội nghị người lao động năm 2017.

  Hội nghị là dịp phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động

  Tại Hội nghị, Giám đốc đơn vị, đại diện cho người sử dụng lao động đã báo cáo kết quả hoạt động của đơn vị trong năm 2016, quý 1 năm 2017 cũng như định hướng và kế hoạch sản xuất trong thời gian tới. Chủ tịch Công đoàn cơ sở báo cáo công tác chăm lo đời sống người lao động trong năm 2016. Theo đó, trong năm 2016 và quý 1 năm 2017, cảng hàng không Liên Khương tăng trưởng về sản lượng vận chuyển hành khách, số lượt cất hạ cánh.Với tần suất phục vụ bay từ 30-34 chuyến đi và đến/ngày, thời gian bay kéo dài vì vậy để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh thì ngoài sự lãnh đạo linh hoạt, sâu sát của Cấp ủy, ban giám đốc cũng như nỗ lực cố gắng của tập thể người lao động trong toàn đơn vị thì vai trò của Công đoàn cũng rất quan trọng.

  Lịch bay kéo dài liên tục từ sáng tới đêm, các chuyến bay quốc tế kéo dài tới 04h30 sáng

  Trong năm qua, Công đoàn cơ sở CHK Liên Khương đã hoàn thành tốt trách nhiệm chăm lo đời sống, kịp thời thăm hỏi động viên người lao động, xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, gắn bó. Các ý kiến của người lao động được kịp thời giải đáp thỏa đáng đảm bảo tính dân chủ, công khai, cân bằng giữa quyền lợi chính đáng của người lao động và lợi ích chung của đơn vị.

  Giám đốc đơn vị và Chủ tịch công đoàn cùng ký kết thỏa ước lao động tập thể

  Kết thúc Hội nghị, đại diện Ban giám đốc và Công đoàn cơ sở cùng ký kết thỏa ước lao động tập thể xây dựng môi trường làm việc hài hòa, hạn chế chanh chấp, giúp doanh nghiệp phát triển, đảm bảo cuộc sống ổn định cho người lao động.