• Tiếng Việt
 • English
 • Thông báo: Lựa chọn đơn vị kinh doanh phi hàng không

  20/11/2017

  Cảng hàng không Liên Khương thông báo đến các đơn vị có nhu cầu kinh doanh cung cấp dịch vụ phi hàng không tại Cảng hàng không Liên Khương như sau:

  1, Hình thức lựa chọn: Tổ chức lựa chọn hạn chế, chỉ định chọn đơn vị cung ứng dịch vụ.

  2, Phương thức lựa chọn: Lựa chọn 01 túi hồ sơ.

  3, Đối tượng tham gia lựa chọn:

  – Có tư cách pháp nhân, có giấy phép đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp.

  – Có đủ năng lực đáp ứng nhu cầu cung cấp dịch vụ.

  – Có kinh nghiệm kinh doanh cung cấp dịch vụ tại Cảng hàng không.

  4, Thời gian phát hành hồ sơ lựa chọn: ngày 16/12/2016 đến 19/12/2016.

  5, Tiếp nhận hồ sơ: ngày 19/12/2016 đến 20/12/2016

  Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Văn phòng Cảng HK Liên Khương. Số điện thoại: 0946 893 294 (Bà Thanh Thư)