• Tiếng Việt
  • English
  • Đào tạo huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động

    20/11/2017

    Hưởng ứng tháng hành động an toàn vệ sinh lao động theo công văn 2415/BGTVT-TCCB ngày 09/03/2017 của Bộ Giao thông vận tải, nhằm mục đích giúp người lao động nắm rõ các quy định, nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong việc thực hiện nghiêm các nội quy, quy định, hướng dẫn và quy trình làm việc trong đơn vị, ngày 05/04/2017 Cảng hàng không Liên Khương tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho cán bộ, nhân viên do báo cáo viên thuộc Công ty TNHH huấn luyện và dịch vụ kỹ thuật an toàn hướng dẫn.

    Khóa đào tạo với các tư liệu, hình ảnh, video các tình huống xảy ra thực tế hàng ngày của các bộ phận giúp người lao động đánh giá các nguy cơ, rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại môi trường làm việc để có biện pháp khắc phục, xử lý kịp thời các sự cố, rủi ro về tai nạn lao động.

    Kết thúc khóa học cán bộ, nhân viên được làm bài kiểm tra để cấp thẻ và chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.