• Tiếng Việt
  • English
  • Cảng hàng không Liên Khương tổ chức đào tạo đánh giá viên nội bộ ISO 9001:2015

    20/11/2017

    Thực hiện theo nội dung kế hoạch đào tạo tại công văn số 10/TCTCHKVN-KTC của Ban khai thác Cảng, từ ngày 24 -25/2/2017 Cảng hàng không Liên Khương tổ chức khóa đào tạo và cấp chứng chỉ đánh giá viên nội bộ phiên bản ISO 9001:2015 cho 22 thành viên ban chỉ đạo và tổ giúp việc ISO của đơn vị. Dưới sự hướng dẫn của chuyên gia tư vấn thuộc công ty Ahead và chuyên viên của Ban khai thác cảng, các thành viên của khóa đào tạo được trang bị kiến thức sâu về các tiêu chuẩn, điều khoản của ISO 9001:2015.

    20170225_154651

    Khóa đào tạo tập trung hướng dẫn kỹ năng đánh giá nội bộ với các bước chi tiết dựa trên các tình huống thực tế tại các bộ phận phòng tổ của đơn vị. Với tinh thần đào tạo nghiêm túc, tập trung, kết thúc khóa đào tạo, các đánh giá viên nội bộ được thi và cấp chứng chỉ, phục vụ công tác hoàn tất các hồ sơ tài liệu để đề nghị cấp chứng nhận ISO 9001:2015 trong quý I/2017.